StartOm migArtiklarPelargonerFörädlareReceptBildarkivLänkarCopyrightGästbokE-postSök

   


Copyright

Innehållet i denna webbsida är skyddad av upphovsrätten som tillhör dess författare Maria-Pilar Herraiz (Maria P.) enligt upphovsrättslagen.

Ingen del av denna hemsida får överföras, kopieras, reproduceras, lagras, förvaras i system för användning eller spridning vid senare tidpunkt, eller mångfaldigas i någon form på något sätt utan skriftligt tillstånd av innehavaren till upphovsrätten.

Modifiering av texterna eller delar av de är förbjuden.

Om tillstånd ges för att använda någon del av hemsidan ska alltid källan anges.

Förfrågan om tillståndet ställs till upphovsrättsinnehavaren.
Tillstånd ges ej via e-post.


Lag (1960:729)
om upphovsrätten till litterära och konstnärliga verk
 

 

 

 

Tillbaka eller Startsidan
 

   

  © Maria-Pilar Herraiz 2006